Sustainable Energy Technology – TU Eindhoven (2019/2020)

Tijdens mijn middelbareschooltijd was ik erg geïnteresseerd in de krachten van de natuur, met name
in de invloed die deze op mensen konden hebben en hoe wij als mensen deze krachten konden
gebruiken. Dit was de reden dat ik als onderwerp voor mijn profielwerkstuk ‘Waterkrachtcentrales’
heb gekozen. Stuwdammen aanleggen om water op te slaan vond ik een erg interessante manier om
slim gebruik te maken van deze krachten van de natuur, met als doel het opwekken van energie.
Tijdens mijn bachelor Sustainable Innovation en master Sustainable Energy Technology, beide op de
TU in Eindhoven, heeft deze interesse zich alleen maar verder ontwikkeld. Een belangrijk inzicht dat
ik hierin heb opgedaan is dat er naast technische oplossingen ook sociale verandering nodig is om tot
een echte duurzame wereld te komen. Samen met de rest van de CETT community hoop ik hier een
positieve bijdrage aan te kunnen leveren.
In mijn vrije tijd sport ik graag (zwemmen/hardlopen/squash), speel ik euphonium in een
harmonieorkest en vind ik het leuk om gezellige dingen met mijn mede-CETTers te doen!