Engineering, Sustainable Energy Technology – TU Delft (2023/2024)

Eva
Hi, ik ben Eva van der Pouw en ik maak deel uit van de negende lichting van Energietalenten. Hier kan ik mijn passie voor de energietransitie uiten, bedrijven in de sector leren kennen en zelfs de gelegenheid krijgen om gastlessen over dit onderwerp te geven. Een erg leerzame ervaring!
Tijdens mijn bacheloropleiding Technische Natuurkunde in Delft besefte ik dat ik de wereld van de natuurkunde buitengewoon fascinerend vond, maar soms het contact met de praktijk verloor. Dat veranderde echter toen ik vakken over energie begon te volgen. Hier kon ik mijn natuurkundige kennis toepassen en begrijpen hoe deze in mijn dagelijks leven van toepassing was. Deze vakken bleken het meest boeiend voor mij te zijn, en zo groeide mijn interesse in energie geleidelijk. Het was dan ook snel duidelijk dat ik mijn master in Sustainable Energy Technology aan de TU Delft wilde volgen.
Ik kijk enthousiast uit naar de komende twee jaar waarin ik diepgaander inzicht zal krijgen in de complexiteit en uitdagingen van de huidige energiesystemen. Samen met mijn medestudenten nadenken over een van de meest cruciale onderwerpen van deze tijd geeft mij veel energie, en ik verheug me er dan ook enorm op.