Sustainable Energy Technology – TU Delft (2021/2022)

Jessy

De noodzaak van een duurzame maatschappij wordt ons vaak op het hart gedrukt. Op de TU Delft heb ik ontdekt dat er technisch heel veel mogelijk is en dat heeft mij geïnspireerd. In het tweede jaar van mijn bachelor werktuigbouwkunde heb ik me daarom aangesloten bij het TU Delft Solar Boat team om met een groep studenten een boot aangedreven door zonnepanelen te bouwen. Een erg gaaf project wat mij heeft doen realiseren dat er al enorm veel technisch mogelijk is. Voor de transitie naar duurzame energie is echter meer nodig dan alleen technische oplossingen namelijk het motiveren van mensen. Het belang van mensen motiveren en samen naar een doel te werken heb ik ervaren tijdens mijn bestuursjaar bij Aiesec en later bij mijn baan bij GreenTU. GreenTU is een studentenbestuur dat werkt aan de verduurzaming van de universiteit. Volgend jaar zal ik bij mijn functie binnen de afdeling energietransitie van de TU Delft hier mee verder gaan. Tijdens deze baan en mijn master Sustainable Energy Technologies heb ik me gerealiseerd dat vooral de energietransitie mij enorm interesseert omdat dit een combinatie is van technische vooruitgang en menselijke aanpassing. Ik heb er enorm veel zin in om me volgend jaar als energietalent in te zetten.