Engineering & Policy Analysis – TU Delft (2020/2021)

Lieke

Hoi! Mijn naam is Lieke en ik ben tweedejaars masterstudent Engineering & Policy Analysis aan de TU Delft. Deze master heb ik gekozen, omdat ik na mijn bachelor Chemical Engineering & Chemistry in Eindhoven toe was aan een studie die een brug slaat tussen technologie en beleid. Deze koppeling is naar mijn idee hard nodig om grote en complexe vraagstukken, zoals de energietransitie, aan te pakken!

Op de middelbare school ontstond bij mij het besef dat iedereen er belang bij heeft om onze planeet leefbaar te houden en ik vroeg me dan ook af waarom we daar niet meer aan deden. Inmiddels begrijp ik dat het niet zo simpel is om alle betrokkenen op hetzelfde spoor te krijgen en motiveert dit mij des te meer om, als onderdeel van de zesde lichting Energietalenten, de transitie verder aan te jagen! 

Op dit moment loop ik stage bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het thema Circulaire Economie. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is aan de energietransitie, omdat de beschikbaarheid van grondstoffen voor groene energietechnologie helaas ook niet vanzelfsprekend is. In de toekomst wil ik me dan ook blijven inzetten voor een circulaire samenleving, waarin we de benodigde materialen voor energietechnologie verminderen en recyclen, om op die manier een afvalberg van windmolens en zonnepanelen én een tekort aan waardevolle materialen te voorkomen!