Technical Innovation Sciences – TU Eindhoven (2022/2023)

Mijntje

Hi! Ik ben Mijntje en onderdeel van de achtste lichting van Energietalenten!

Het jaar 2021 heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk mezelf wilde gaan inzetten voor de energietransitie. Als voorzitter van het bestuur van mijn studentenvereniging tijdens het ‘Corona jaar’, werd het heroverwegen en oplossen van problemen mijn dagelijkse kost, aangezien alles moest veranderen en elke dag anders kon zijn. Ik ontdekte dat mijn drijfveer voor verandering en innovatie groeide, maar dat de mensen om me heen niet direct stonden te springen om verandering. Door mijn Bachelor achtergrond in ‘Psychology & Technology’ kon ik mijn mensenkennis op grotere schaal toepassen en leerde ik uiteindelijk hoe ik mensen aan boord kon krijgen door visies te communiceren en twijfels weg te nemen. Het verbinden van mensen en het creëren van draagvlak waren cruciale vaardigheden die ik daar ontwikkelde en tegelijkertijd vormden deze een basis voor mijn drijfveer in de energietransitie.

De energietransitie kent vele crisissituaties, zoals het stikstof conflict met de boeren en de gascrisis met de aardbevingsschade in Groningen. Dit zijn perfecte voorbeelden van de noodzaak tot en het gebrek aan verbinding en goed doordacht verandermanagement.

Inmiddels volg ik de Master Innovation Sciences in de richting van ‘Global Sustainability’, omdat ik in de veronderstelling leef, dat de problematiek alleen kan worden aangepakt  door in en uit te zoomen op mondiaal niveau. Deze studie legt de verbinding tussen politiek, techniek en de maatschappij en ik streef ernaar in de nabije toekomst zelf deze verbinder te gaan zijn, omdat daar het grote gat ligt!