Onze partners

Bij Energietalenten werken masterstudenten en bedrijven intensief samen aan de energietransitie. Energietalenten is een van de beursprogramma’s van de energiesector en vormt een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda (HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en het innovatieve bedrijfsleven versterkt.

Energietalenten is een hechte community van studenten die fungeren als ambassadeurs voor de energiesector. De 20 masterstudenten die meedoen aan het ambitieuze programma krijgen volop kansen. De deelnemende bedrijven bieden hen onder meer interessante projecten, workshops, excursies en stages aan. Ook ontvangen de studenten twee jaar lang een beurs.

Deze webpagina zal de deelnemende bedrijven aan Energietalenten verder toelichten, zodat de ieder aangesloten energietalent goed voorbereid als energie-ambassadeur aan de slag kan. Onderdeel van de Energietalenten-community zijn de bedrijven die beurzen sponsoren. Deze bedrijven vallen onder de categorie netwerkbedrijf, branchevereniging of energiebedrijf. De netwerkbedrijven zijn TenneT (hoogspanning), terwijl Enexis en Stedin voor een deel van het laagspanningnetwerk verantwoordelijk zijn. RWE en HVC daarentegen zijn energieleveranciers, en SPIE en EQUANS opereren als technisch dienstverleners. Talent voor Transitie is een traineeprogramma waar versnellers gedetacheerd worden en Element NL is een brancheorganisatie voor de Nederlandse olie- en gasindustrie.

Wil je meer weten van één van de aangesloten bedrijven, klik dan op de onderstaande logo’s of download onze partnerbrochure!

Download de partnerbrochure hier!
Are you eager to work at the leading edge of the European energy sector? TenneT is looking for enthusiastic professionals who wish to push back frontiers and broaden their horizons.
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.
SPIE helpt met het faciliteren van de energietransitie. We bieden innovatieve en duurzame oplossingen voor onder andere: transmissienetwerken (hoogspanningsstations en -lijnen), middenspanningsinstallaties, distributienetwerken, windenergieparken en zonne-energieparken.
In onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken we aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. Door onze kennis en expertise geven wij vaart aan de energietransitie.
De energietransitie is in volle gang en Talent voor Transitie gelooft dat het sneller kan en moet. Wij verbinden jong talent aan elkaar én aan toonaan-gevende organisaties uit de energiesector.
Elke dag 24/7 energie transporteren. Woonwijken, industrieën, ziekenhuizen, de enorme Rotterdamse haven. We werken elke dag knetterhard aan een netwerk waar iedereen op kan vertrouwen.
Element NL behartigt de belangen van de 12 bedrijven die een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Samen werken we aan een CO2-neutraal energiesysteem. Ons aardgas is daarvoor elementair. Het levert zekerheid voor huishoudens en grondstof voor de industrie. Tijdens de transitie kan Nederland dan ook op een veilige, schone en betaalbare gasproductie rekenen. En wij kijken verder: vandaag stroomt er nog aardgas door onze leidingen, overmorgen zijn dat vooral nieuwe vormen van energie.
HVC ondersteunt haar aandeelhouders om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie. Duurzame energie  haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. De geproduceerde energie leveren we aan gemeenten, waterschappen en particulieren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van onze aandeelhouders. HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.
EQUANS neemt de leiding in duurzame verandering. Dit doen we door bedrijven, lokale overheden én consumenten CO₂ neutrale oplossingen als dienst aan te bieden. EQUANS is de grootste technische dienstverlener van Nederland.
RWE Generation NL is een van de grootste energieproducenten van Nederland. Met gas, kolen en biomassa produceren wij in grote energiecentrales elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven in Nederland. Door steenkool te vervangen door biomassa leveren wij een aanzienlijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa.
Magnus Energy biedt stabiliteit in de steeds evoluerende Europese energietransitie. De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Europa integreert zijn energiemarkten en neemt hernieuwbare energiebronnen op om het systeem van het continent toekomstbestendig te maken. Alle betrokken partijen moeten een gemeenschappelijke basis vinden, hun doelstellingen op elkaar afstemmen en samenwerken voor het algemeen belang. Magnus Energy levert een veelheid aan diensten om dit proces en deze partijen te ondersteunen.
Ventolines is een allround dienstverlener in de duurzame energiemarkt met specifieke focus op de gebieden wind, zon en systeemintegratie (o.a. opslag van energie). We zijn 15 jaar actief in deze markt en leveren integrale diensten voor projecten in alle stadia: ontwikkeling, financiering & contractering, realisatie en beheer. In tegenstelling tot vele andere partijen die actief zijn in de duurzame energie hebben wij geen commerciële belangen in de energiemarkt of in de projecten die we voor klanten uitvoeren. De diensten van Ventolines worden in de Europese markt afgezet, waarvan ca. 80% in Nederland. In de Europese markt zijn vergelijkbare aanbieders van diensten beschikbaar. Gezien de duurzaamheidambitie van overheden en grote vraag naar projecten is er sprake van arbeidsmarktkrapte en tekort aan ervaren personeel. Onze omzet bedraagt ca. € 15 miljoen. Het personeelsbestand is ca. 100 medewerkers waarvan ca. 20 zzp’ers in een min of meer vaste schil. Ventolines levert diensten over de gehele breedte van wind-, zon- en grootschalige energieopslag projecten. Wij bieden de volgende diensten: ontwikkeling, contractering, financieel advies en financiële structurering, juridisch advies en juridische structurering, energiemarkten en power purchase agreements, bouw, stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie, asset management en Gemba.
De O&O fondsen ondersteunen het initiatief ‘Energietalenten’ (voorheen: ‘Community of Energy Top Talents’) al jaren, zowel organisatorisch als financieel. Zij zetten zich in voor uiteenlopende activiteiten om de instroom van nieuw talent te bevorderen en het talent in de verschillende sectoren verder te ontplooien. Het gaat dan om de sectoren:
De O&O fondsen maken het mogelijk dat bedrijven kunnen investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Zo helpen zij om nieuwe mogelijkheden voor loopbanen te creëren. Meer informatie over de betrokken O&O fondsen