Element NL behartigt de belangen van de 12 bedrijven die een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Samen werken we aan een CO2-neutraal energiesysteem. Ons aardgas is daarvoor elementair. Het levert zekerheid voor huishoudens en grondstof voor de industrie. Tijdens de transitie kan Nederland dan ook op een veilige, schone en betaalbare gasproductie rekenen. En wij kijken verder: vandaag stroomt er nog aardgas door onze leidingen, overmorgen zijn dat vooral nieuwe vormen van energie.

Ons aardgas en onze infrastructuur zijn de stabiele basis waarop Nederland kan rekenen terwijl we er alles aan doen om CO2-neutraal te worden. Onze kennis van de ondergrond en moleculen zetten we in op de weg naar een CO2-neutraal 2050. Ons aardgas en onze expertise zijn voor Nederland dus elementair. Onze vereniging bestaat uit de 12 bedrijven met een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas.

Een CO2-neutraal energiesysteem, daarvoor zet de Nederlandse gas- en oliesector zich in. Dit doen we met innovaties, via investeringen en met onze infrastructuur. Op weg naar deze CO2-neutrale toekomst blijven we Nederland van energie voorzien met een veilige, en verantwoorde gasproductie. Maar we kijken ook naar de toekomst en pakken onze rol in de energietransitie. Daarom hebben we 13 actiepunten geformuleerd, waarin we concreet maken wat we de komende jaren gaan doen:

REDUCTIE VAN EMISSIES

 1. Reductie van broeikasgassen
 2. Elektrificatie van offshore installaties
 3. Opstellen best practices
 4. Reductie emissies bij ontmanteling
 5. Invoering producenten- verantwoordelijkheid
 6. Transparantie, monitoring en rapportage eigen emissies

 

ONTSLUITEN VAN CCS-MOGELIJKHEDEN OP DE NOORDZEE

 1. Platform CCS

ONTSLUITEN VAN HET POTENTIEEL VOOR WATERSTOF DOOR SYSTEEMINTEGRATIE

 1. Productie van blauwe waterstof

ONSHORE EN OFFSHORE HERBESTEMMEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

 1. Uitbreiding onshore energy hubs
 2. Raamwerk voor waterstof en CCS door systeemintegratie

EEN RELEVANTE WERK- OMGEVING, NU EN IN DE TOEKOMST

 1. Human capital agenda
 2. Samenwerking kennisinstituten
 3. Operationele samenwerking met de windsector

Vind hier meer informatie over op – www.elementnl.nl