O&O fondsen ondersteunen en verbinden initiatieven voor de energietransitie

De krapte op de arbeidsmarkt neemt de komende jaren als gevolg van de versnelling van energietransitie.  Met name voor de technische beroepen en daarom is het een belangrijk thema voor O&O fondsen voor de sector Energie. Vooral de energienetwerkbedrijven voelen deze problematiek dagelijks, bij hun opgaven voor de transitie naar een duurzame economie, waarvan de energietransitie deel uitmaakt.

De O&O fondsen ondersteunen de bedrijven in de ontwikkeling van hun medewerkers. Zij zijn gericht op instroombevordering (vanuit de arbeidsmarkt), het opleiden en trainen van medewerkers en focussen op duurzame inzetbaarheid. De O&O fondsen dragen eraan bij dat de bedrijven over voldoende en gekwalificeerd personeel kunnen blijven beschikken.

De O&O fondsen nemen actief deel aan de landelijke en regionale problematiek rond de arbeidsmarkt in relatie tot de energietransitie. Zij nemen deel aan de diverse arbeidsmarkttafels van de SER en het landelijke programma ‘De Uitdaging’, dat is opgezet om het onderwijs klaar te stomen voor de energietransitie. Ook stimuleren we de instoom van jongeren in de sector. Hieronder vind je de links naar de bij ‘Energietalenten’ betrokken O&O fondsen:

O&O fonds NWb voor de energienetwerkbedrijven

O&O fonds PLb voor de energieproductie- en -leveringsbedrijven

O&O fonds GEO voor de afval & milieubedrijven, waaronder de afvalenergiecentrales