Complex Systems Eng. & Management – TU Delft (2022/2023)

Sibel

Green Revolution is the Best Solution

Mijn naam is Sibel en ik maak onderdeel uit van de 8e lichting Energietalenten. Mijn interesse voor de energietransitie begon toen ik 16 jaar was en mijn profielwerkstuk schreef over zonne-energie. Hier ging ik dieper in op actieve en passieve methodes van zonne-energie en heb ik voor het praktijkgedeelte zelf een zonnecel ontworpen.

Tijdens mijn bachelor Technische Bestuurskunde heb ik de track ‘Energie & Industrie’ gevolgd en heb ik drie jaar lang op micro- en macroschaal gekeken naar energiesystemen. Daar heb ik uitgebreide vakken gevolgd over fossiele brandstoffen, kernenergie en groene energie. Ik genoot enorm van het ontdekken van elk detail van deze mooie sector.

Na het afronden van mijn bachelor realiseerde ik me dan ook dat ik mijn kennis verder wilde verdiepen en mijn studie moest voortzetten met geavanceerde vervolgvakken in hernieuwbare energie. Daardoor start ik met de Master Complex Systems Engineering & Management, met specialisatie in ‘Energy’.

Ik kijk er naar uit om samen met de andere Energietalenten een missie te volbrengen: deelnemen aan de groene revolutie, een schone, groene en duurzame wereld vormgeven en vooral bewustzijn verspreiden over klimaatverandering.