Engineering and Policy Analysis – TU Delft (2022/2023)

Thibaud

Hi, Ik ben Thibaud en maak deel uit van de 8e lichting energietalenten. Binnen mijn studie Technische Bestuurskunde heb ik mij in de Industrie en energietak gespecialiseerd. Hier ben ik in aanraking gekomen met het complexe vraagstuk wat de energietransitie is. Een juiste samenwerking van techniek en beleid is hier van uiterst belang. Hier wil ik dan ook graag aan bijdragen, waarbij ik mij op het raakvlak van techniek en beleid wil bevinden door technische beslissingen in een bredere context te plaatsen beleid van de achterliggende technische kennis te voorzien. Dit is de les die ik uit mijn bachelor scriptie, welke zich op het gebruik van restwarmte voor warmtenetten richtte, heb getrokken. Om deze reden heb ik ook voor de master Engineering and Policy Analysis gekozen. De wereld om ons heen is snel aan het veranderen, en wij zullen dat ook moeten. Als energietalent hoop ik ook mijn steentje bij te dragen.