Offshore and Dredging Engineering – TU Delft (2023/2024)

Thomas

De energietransitie wordt beschouwd als dé uitdaging van onze generatie en de techniek vormt de basis van de oplossing.

Mijn naam is Thomas en ik maak onderdeel uit van de 9e lichting van de Energietalenten. Tijdens mijn stage in Ghana heb ik in 6 maanden gezien wat het effect is van de klimaatverandering op de lokale landbouw en de sociale impact van deze gevolgen. Bij terugkomst in Nederland heb ik mij verder verdiept in deze sector. Zo hebben we tijdens de organisatie van de ‘All Energy Day’ meer dan 500 studenten en 30 bedrijven en experts bij elkaar gebracht. Tijdens dit evenement werden de ontwikkelingen in de energietransitie besproken, de studenten geënthousiasmeerd en kwamen bedrijven en studenten met elkaar in contact.

Vooral de offshore sector trok mijn interesse en na een bezoek aan een windpark op het IJsselmeer wist ik het zeker! Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van de master Offshore Engineering aan de TU Delft. Ik kijk ernaar uit om mezelf op dit gebied te ontwikkelen. Het overgrote deel van de aarde bestaat uit oceanen en ik denk dat hier nog grote winsten behaald kunnen worden voor de energietransitie.

Ik kijk ernaar uit om de energiesector verder te ontdekken, scholieren te enthousiasmeren en samen met de gelijkgestemde energietalenten de transitie te versnellen!