Bij energietalenten werken masterstudenten en bedrijven intensief samen aan de energietransitie. Energietalenten is een van de beursprogramma’s van de energiesector en vormt een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda (HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en het innovatieve bedrijfsleven versterkt.

Energietalenten is een hechte community van studenten die fungeren als ambassadeurs voor de energiesector. De 20 masterstudenten die meedoen aan het ambitieuze programma krijgen volop kansen. De deelnemende bedrijven bieden hen onder meer interessante projecten, workshops, excursies en stages aan. Ook ontvangen de studenten 2 jaar lang een beurs.

Deze webpagina zal de deelnemende bedrijven aan energietalenten verder toelichten, zodat de ieder aangesloten energietalent goed voorbereid als energie-ambassadeur aan de slag kan. Onderdeel van de energietalent-community zijn de bedrijven die beurzen sponsoren. Deze bedrijven vallen onder de categorie netwerkbedrijf, branchevereniging of energiebedrijf. De netwerkbedrijven zijn TenneT (hoogspanning), terwijl Enexis en Stedin voor een deel van het laagspanningnetwerk verantwoordelijk zijn. RWE en ENGIE zijn daarentegen energieleveranciers, waar ENGIE, samen met SPIE, ook als technisch dienstverleners opereren. Talent voor Transitie is een traineeprogramma waar versnellers gedetacheerd worden en NOGEPA is een brancheorganisatie voor de olie en gas industrie.

Wil je meer weten van èèn van de aangesloten bedrijven, klik dan op de onderstaande logo’s!

NOGEPA behartigt de belangen van alle olie- en gasproducenten in Nederland. NOGEPA wil een open en transparante bijdrage leveren aan de energietransitie.
Are you eager to work at the leading edge of the European energy sector? TenneT is looking for enthusiastic professionals who wish to push back frontiers and broaden their horizons.
De energietransitie is in volle gang en Talent voor Transitie gelooft dat het sneller kan en moet. Wij verbinden jong talent aan elkaar én aan toonaangevende organisaties uit de energiesector.
Elke dag 24/7 energie transporteren. Woonwijken, industrieën, ziekenhuizen, de enorme Rotterdamse haven. We werken elke dag knetterhard aan een netwerk waar iedereen op kan vertrouwen.
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie. 
ENGIE neemt de leiding in duurzame verandering. Dit doen we door bedrijven, lokale overheden én consumenten CO₂ neutrale oplossingen als dienst aan te bieden. ENGIE is energieleverancier en de grootste technische dienstverlener van Nederland.
SPIE helpt met het faciliteren van de energietransitie. We bieden innovatieve en duurzame oplossingen voor onder andere: transmissienetwerken (hoogspanningsstations en -lijnen), middenspanningsinstallaties, distributienetwerken, windenergieparken en zonne-energieparken.
In onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken we aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. Door onze kennis en expertise geven wij vaart aan de energietransitie.
RWE Generation NL is een van de grootste energieproducenten van Nederland. Met gas, kolen en biomassa produceren wij in grote energiecentrales elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven in Nederland. Door steenkool te vervangen door biomassa leveren wij een aanzienlijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa.