Sustainable Energy Technology & Innovation Sciences – TU Eindhoven (2020/2021)

Ayda

Hi! Ik ben Ayda en ik ben geboren in 1998. Zes jaar voor mijn geboorte werd er een verdrag opgesteld tijdens een wereldwijde conferentie van de Verenigde Naties waarin 192 landen overeenkwamen om minder CO2 uit te stoten. Dit leek een stap in de goede richting, maar in werkelijkheid gebeurde er heel iets anders. De realiteit bleek te zijn dat de uitstoot van CO2 alleen maar groter werd. De uitstoot is zelfs zó gegroeid, dat na het tekenen in 1992, in minder dan 30 jaar meer dan de hélft van de CO2 vrijgekomen is van alle CO2 uitgestoten door menselijk toedoen. Dit maakt mij deel van een generatie die opgegroeid is in dit tijdperk van overmatig uitstoten van broeikasgassen. Ik voel mij dan ook ten dele verantwoordelijk voor deze wereldwijde problematiek. Maar tegelijkertijd ben ik een echte optimist, die graag voorop loopt, kansen ziet en actief een verschil wil maken voor een duurzame verandering voor de wereld en álle mensen die er leven.

Om deze reden ben ik Innovation Sciences en Sustainable Energy Technology aan de Technische Universiteit in Eindhoven gaan studeren. Binnen deze studies kwamen mijn passies voor de energietransitie en internationale ontwikkelingen samen. Hier leerde ik o.a. om de duurzame transitie nationaal én internationaal vorm te geven door technologieën te begrijpen en doorgronden, maar daarnaast leerde ik ook dat economische en maatschappelijke aspecten een minstens zo’n grote rol spelen in de uiteindelijke doorvoering en acceptatie van een transitie als deze. Hierdoor ben ik opgeleid als een bruggenbouwer tussen mensen, landen en vakgebieden. Hier wil ik graag mee doorgaan in de toekomst en om deze reden ben ik ook ontzettend verheugd dat ik mij aan heb mogen sluiten bij Energietalenten!