Energy Science – Universiteit Utrecht (2020/2021)

Emilie

Ook zonder de ernst van de situatie te beschrijven zoals David Wallace-Wells dat doet in zijn boek “The Uninhabitable Earth” mag het duidelijk zijn: de nabije toekomst ziet er op dit moment niet rooskleurig uit. Als reactie op deze berichtgeving zijn er wat mij betreft 3 mogelijke opties te onderscheiden: 1. het klimaatprobleem ontkennen, 2. een passieve houding aannemen ten aanzien van het klimaatprobleem, of 3. het probleem aanpakken. Ik heb voor de laatste optie gekozen. Ik maak me grote zorgen, maar ik geloof dat het nog niet te laat is om in te grijpen. Feit is wel dat onze samenleving een radicale verandering zal moeten doormaken.

Een belangrijk onderdeel in deze radicale verandering is de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Het energiesysteem is de ruggengraat van onze samenleving, datgene waar alles op gebouwd is. Het heeft ervoor gezorgd dat we in de afgelopen eeuwen een ongekend grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. We kunnen rekenen op warm water, in heel korte tijd van hot naar her reizen, en ongelimiteerd gebruik maken van sociale media. Nee, het energiesysteem wegdenken dat kunnen we niet meer, maar anders inrichten, dat kan wel. Sterker nog, het moet!

Om de transitie tot een succes te maken is het belangrijk om te realiseren dat het creëren van draagvlak noodzakelijk is. Ik ben blij dat ik mij de komende jaren mag aansluiten bij de energietalenten community om zo samen met een groep gedreven studenten het belang van de energietransitie uit te dragen.