Strategic Product Design – TU Delft (2020/2021)

Lena

Van kleins af aan heeft duurzaamheid mij geboeid. Het begon op de middelbare school: presentaties over flexibele zonnepanelen, debatteren over kweekvlees en mijn profielwerkstuk ging over biologisch afbreekbare plastics. Binnen mijn bachelor industrieel ontwerpen heeft deze interesse zich voortgezet. Vooral het vak “Design for Sustainability” gaf me een nieuwe kijk op duurzaamheid. Daarom heb ik twee jaar geleden voor de minor “Frugal Innovation for Global Sustainable Development” gekozen. Dit is een LDE minor, waarbij je vanuit drie aspecten: technologisch, economisch en sociologisch naar de 17 global development goals van de Verenigde Naties kijkt. Na het eerste kwartaal waarin vooral de theorie centraal stond, ben ik naar Uganda gegaan om deze kennis toe te passen.  In samenwerking met de universiteit in Ndejje hebben we onderzoek gedaan naar de elektrificatie van biogas door middel van een fuel cell: afval krijgt weer waarde door het om te zetten in biogas dat vervolgens weer gebruikt kan worden voor hernieuwbare energie. 

Toen ik terugkwam uit Uganda, wist ik het zeker: ik wilde doorgaan met duurzame energie. Daarom heb ik het jaar daarna gekozen voor een tussenjaar bij het TU Delft Solar Boat Team. Wat mij het meest aanspreekt aan het TU Delft Solar Boat Team, is dat het niet alleen om een wedstrijd winnen gaat, maar dat er ook een verhaal wordt uitgedragen. Dat het belangrijk is dat mensen bewust worden van de impact van vrachtschepen op de planeet, en het aandragen van een alternatief. Het is mooi dat dit verhaal niet alleen naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt, maar dat het ook de intrinsieke motivatie is binnen het team en de gehele alumni-achterban. Ze zetten zich niet in omdat het moet, maar omdat ze het belangrijk vinden en er enthousiast van worden. Dat is de kracht van het TU Delft Solar Boat Team.

Via dit alumninetwerk ben ik ook bij Energietalenten gekomen. Ik vind de energietransitie een van de grootste uitdagingen van onze generatie en ik wil hier deel van uitmaken. Energietalenten doen eigenlijk alles wat ik graag doe: inspireren, creatieve oplossingen voor complexe problemen bedenken en met een groep mensen naar een gemeenschappelijk doel toewerken. De Energietalenten community is een katalysator in de energietransitie en ik vind het super dat ik hier deel van mag uitmaken.